Vesterbro Lokaludvalg

Vesterbro lokaludvalgsarbejde v. Thomas Egholm

Historie
Allerede i 1969 er der "Lokalråd" på Vesterbro hvor bl.a kommunisterne og mange af de kirkelige organisationer stod stærkt.
Det næste der skete var "Bydelsforsøgene" hvor Vesterbro stemte for ikke at deltage (Enhedslisten Vesterbro stemte for). Disse lukkede i 2001 og først i 2006 startede "Lokaludvalg" i hele københavn

Baggrund
Lokalråd, bydelsforsøg og lokaludvalg er startet på baggrund af en højlydt kritik af Københavns Kommunes størrelse i forhold til stadigt at have kontakt til og forståelse for borgerne.

Arbejdet 2015
På Vesterbro oplever vi stadigt idag (og på trods af Lokaludvalg) at afstanden fra Rådhuset ud til borgerne og imellem de meget adskilte dele af kommunen er et problem og kommunen er ikke er særligt god til at inddrage borgerne. På Vesterbro er Otto Krabbes plads et godt eksempel på hvor komunen ikke har lyttet til borgerne og hvor kommunen endte med at omanlægge pladsen til borgernes ønsker, fordi det var dem der fungerede (græs istedet for grus). Enhedslistens lokaludvalgsmedlemmer var med til at lægge pres på politikerne og Enhedslistens kommunal politikere var med til at stemme for forslaget.
Andre eksempler på at kommunen er for stor er fx at Sønder Boulevard blev omastfalteret og fældet træer tre måneder før området skulle byfornyes og senest Istedgade der fik rettet kantsten en måned før den skulle byfornyes.
Ude i lokalområderne oplever vi simpelthen en kommune der er så stor at den ikke kommunikere imellem de enkelte afdelinger og med borgerne, med stort økonomisk tab til følge.
Lokaludvalget på Vesterbro er så dem der nogle gange når at råbe stop, fordi vi lever her og kan følge med og vi fik stoppet både træfældning og kantstensretning men der gik 1.600 m2 asfalt til spilde).
Lokaludvalget Vesterbro består af repræsentanter fra alle mulige lokale foreninger og mange af disse repræsentere også venstrefløjen da dette afspejler befolkningen på Vesterbro. Dette giver os store muligheder for at præge "områdepolitikken".

Udvalg
Thomas Egholm sidder i Sundheds og Socialudvalget og her har vi bl.a fået gennemført:
• Fixerummene på Maria Plads
• Bænken på Enghave Plads som jeg har været med til at bygge med de daglige brugere
• Julepakker til økonomisk trængte familier
• Nødherberg til fattige østearbejdere (som man i EU mener skal have fri bevægelighed men som regeringen ikke vil tage et socialt ansvar for, når de ligger frysende på gaden) i samarbejde med de lokale kirkelige organisationer

Øvrige aktiviteter:
• Den nye cykelslange ved fisketorvet
• Den nye renovering af istedgade
• Blomstrende by (et samarbejde mellem lokaludvalget og områdefornyelsen Vesterbro)
• Lokalstival med fede bands, kun for de lokale beboere
• En gang om året "Sluk lyset koncerter" på 6-7 cafeer rundt om i bydelen. Her sidder en akustisk musiker og spiller med stearinlys for deltagerne

Lokaludvalget og borgerinddragelse
Lokaludvalget ønsker at tale med borgerne i området fx I forbindelse med renoveringen af Istedgade tog vi en masse samtaler med butiksejerne I gaden og havde en del debat I de lokale medier. Det var en god proces men desværre er der gået lidt for længe fra vi havde debatten og til projektet startede.

Brug os
Når du har noget du gerne vil lave om, har nye ideer eller bare vil lane et mødelokale.
Du er også meget velkommen til at deltage i Udvalgsmøder (sæt link ind til de forskellige udvalgt/mailadresse hvor man tilnelder sig)

Ansøgning om økonomisk hjælp
Vi har en pulje man kan søge hvis man har lyst til at lave noget nyt eller forandre noget eksisterende.
Hvis du bor i Alsgade kvarteret, Indre Vesterbro eller i en af de syv gårde der ikke er byfornyet, så kan du også søge penge til by/gårdudvikling.

Visonerne
• Tage fat på at finde nye arealer til børnene Gasværksvejens skole, da der ikke er plads nok i skolegården pt.

• Få bygget udfyldt "hullet" i dybbølsbro så der bliver plads til cyklister og gående.

• Fjerne skråparkering i Dybbølsgade, Ny Carlsberg vej og Lyrskovsgade og derved øge sikkerheden for gående og cyklister