Medlemsmøder

Du kan deltage i tre typer medlemsmøder:

1. Medlemsmøder
Hvorfor
• På møderne mødes medlemmer i alle aldre, fra unge aktivister til de ældre erfarne medlemer, der har været med lige fra begyndelsen. Vi har alle forskellige baggrunde, men møderne er med til at vi sammen bliver klogere og igennem oplæg og debat kan finde de fælles mål, som vi ønsker at nå, imens vi får udfordret vores egne meninger.
Hvad
• Medlemsmøderne er forum for aktuelle politiske diskussioner og emnerne er både lokal- og landspolitiske, europæiske og internationale forhold.
Hvordan
• Typisk foregår møderne ved at en oplægsholder fx et medlem fra Borgerrepræsentationen eller Folketinget kommer og fortæller om hvad der rører sig i lokal eller landspolitik og derefter er der fri debat blandt deltagerne og oplægsholderne. Vores medlemsmøder er meget velstrukturede og vi bestræber os på at alle kommer til orde og får lige meget taletid.
Hvornår
• Vi håber at se dig den sidste tirsdag ifor hver måned, i vores partilokaler på Valdemarsgade 4, 2 sal (lokalerne er desværre ikke handicapvenlige).

2. Aktivistmøder
Hvorfor
• At få konkrete aktiviteter planlagt og gennemført
Hvad
• Sankt Hans hvor vi har meget brug for praktisk hjælp til alt fra mad, musik, flyers, bål, opbygning og oprydning af telte, scene mm.
• Valg (Kommune, Folketings og EU) hvor der er brug for hjælp til alt fra plakatklistring/ophængning til uddeling af flyers mm.
• Landsdækkende kampagner for Enhedslisten, hvor vi finder en lokal vinkel.

3. Planlægning af sociale arrangementer
Hvorfor
• I Vesterbroafdelingen er det sociale fællesskab ligeså vigtigt som det politiske og derfor noget vi prioritere højt og fx efter medlemsmøderne kan du blive hængende og hygge videre sammen med de andre deltagere på et af de lokale værtshuse.
Hvad
• Vi holder også en del fester i løbet af året hvor vi mødes og hygger os sammen fx sommerfest, julefrokost og aktivistfester hvor vi fejre alle dem der har gjort en indsats for afdelingen.
Hvordan
• Hjælp til disse sociale arrangementer slås op i vores interne Vesterbro facebookgruppe, kun for medlemmer af vesterbroafdelingen og her slås andre spontane arrangementer også op.