Generalforsamling

Vi afholder generalforsamling en gang årligt, enten i januar eller februar måned.
Generalforsamlingen er afdelingens øverste besluttende myndighed, og det er her vi vedtager vores arbejdsplan for det kommende år, de politiske prioriteringer vi vil have, og vælger de personer der er ansvarlige for at gennemføre det.

Udover at vi vælger en afdelingsbestyrelse, hvor vi ikke har nogen øvre grænse for hvor mange der kan vælges, så har vi en række personvalg:
• En kontaktperson i afdelingen, som også sidder i afdelingsbestyrelsen
• En kasserer i afdelingen, som også sidder i afdelingsbestyrelsen
• En lokaludvalgsrepræsentant
• En repræsentant til Københavnsbestyrelsen
• Repræsentanter til regionen
• En 4 maj repræsentant